Grupper i kystlaget

I kystlaget er det mange grupper knyttet til de ulike aktivitetene vi driver med. Gruppene er åpne for alle medlemmer som ønsker å være med.

Her ser du en oversikt over alle gruppene våre. 

Fiskegruppa

Fiskegruppa har fokus på trivsel, fiskeglede og matauk fra havet. Både erfarne fiskere og nybegynnere er velkomne.

Småbåtgruppa

Har du lyst til å være med på å bruke og vedlikeholde småbåtene?

Vevloftet

Vevgruppa er svært aktive på medlemskveldene hele året, og kan forvandle alle slags filler til de vakreste ryer og løpere.

 

Ukulelegruppa

Ukulelegruppa har ca. 30 medlemmer og kommer sammen en gang i måneden.

Knivloftet

Det arrangeres knivkurs på småbåtloftet både vår og høst. Både nybegynnere og viderekommende er velkomne.

 

Trakteringsgruppa

Trakteringsgruppa er ansvarlig for servering på arrangementer i Saltebua.

 

Villsaulaget

Villsaulaget har ansvar for villsauene som går ute på Bragdøya hele året.

Matkultur

 

Motorbua

I Motorbua har vi en god samling av gamle motorer, og gjengen i bua legger sin sjel i å ta vare på alle de gamle motorene.

Naustgruppa

Driver med restaurering av Naustet på Bredalsholmen.

Grønningengruppa

Disponerer og vedlikeholder Grønningen fyr og organiserer vertskapssesongen på fyret.

 

Oksøygruppa

En nyopprettet gruppe med ansvar for drift og vedlikehold av loshuset på Oksøy.

Gerrards villa

Ansvar for vedlikehold av Gerrards villa.

Vogts Villa

En nyopprettet gruppe med ansvar for drift og vedlikehold av Vogts Villa og våre øvrige bygninger på Dvergsøya.

Stokken-gruppa

En nyopprettet gruppe med ansvar for drift og vedlikehold av Våningshuset og Dokkestua på Stokken.

Dagmar Los

Ansvaret for bruk, drift og vedlikehold av losbåten Dagmar ligger hos en egen driftsgruppe.

Lister

Ansvaret for bruk, drift og vedlikehold av Listerskøyta ligger hos en egen driftsgruppe.

Nesebuen

Ansvaret for vedlikehold og drift av Nesebuen ligger hos en egen driftsgruppe.

Pil

Risørskøyte på 35 fot med utvendig ror. Bygget i Risør, sannsynligvis på Barmen, i 1922.

 

MS Bragdøya Saltebua

MS Bragdøya

 

MB Høllen

 

Guiding og formidling

 

X