Om kystlaget

Bragdøya kystlag ble stiftet i 1986 som et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter. I dag er det landets største kystlag med rundt 750 medlemmer i alle aldersgrupper.

Mangfoldig arbeid

I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en stor samling tradisjonelle verneverdige båter. Laget arbeider med kulturvern, maritim kulturhistorie, kystfriluftsliv og sosiale og kulturelle kurs og arrangementer. Vi er opptatt av å utvikle møteplasser mellom fortid og nåtid, mellom generasjonene og mellom ulike kulturer og folkegrupper. Kort sagt - kystlaget er en ideell organisasjon som arbeider innenfor det mangfoldet som kan sammenfattes i begrepet kystkultur.

 

Visjon

Bragdøya kystlag ønsker å:

  • Være en aktiv kulturvernorganisasjon
  • Skape et miljø preget av mangfold, aktivitet og samarbeid mellom ulike aldersgrupper og mellom profesjonelle og amatører
  • Være en hovedaktør i utvikling og drift av Bragdøya Kystkultursenter

 

Styre

Styret for Bragdøya kystlag velges av årsmøtet i mars hvert år, og består av 7 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Styret sørger for at laget drives etter vedtektene og målsettingen, forvalter økonomien og setter i gang aktiviteter etter de hovedlinjer som årsmøtet trekker opp. Styret koordinerer tiltak og arrangementer til beste for medlemmene, samarbeider med andre foreninger og lag og sørger for driften av Saltebua og for at områdene rundt er tilgjengelige for allmennheten.

Styret møtes omtrent en gang i måneden. I november hvert år holdes et styreseminar der årets drift blir evaluert og kursen for kommende år stakes ut. Styremedlemmene kan kontaktes direkte, eller via kystlaget.

I 2023 består styret av:

Varamedlemmer:

  • Bjørn Vidar Hellenes
  • Mari Nesse
  • Monica Havrevoll

Daglig leder:

X