Bruk av øya

Bragdøya er et offentlig friområde, og det er friluftslovens regler som gjelder.

Det er Bragdøya kystlag som drifter kystkultursenteret.

Husk!

 • Det er båndtvang på øya hele året, grunnet sauer på beite.
 • Det er ikke offentlig søppeltømming på Bragdøya. Vær vennlig å ta med deg all søppel til land.
 • Stranda er forbeholdt badegjester. Vi ønsker ikke telt på stranda.

Søndagskafé

Det er åpen søndagskafé i Saltebua fra første søndag i mai til første søndag i september.

Åpningstid 11.00 - 15.00.

Kaféen selger vanligvis kaffe, vafler, is og mineralvann.

Saltebua er åpen slik at besøkende kan få tak over hodet ved besøk på øya.

Sommeråpent på Bragdøya

Det er sommeråpent på Bragdøya gjennom skolens sommerferie (uke 26 - 32)

 • Åpent kystkultursenter med kafé. Åpningstid 11.00 – 19.00
 • Informasjon og omvisning
 • Utleie av rom i Gerrards villa, Vinterro hytteleir, Dokkestua på Stokken og Jordbærbua på Dvergsøya
 • Utlån av putter og robåter

Medlemmer av Bragdøya kystlag er verter. Vertene kan treffes på kystkultursenteret eller på telefon 916 76 177.

Bruk av de fargerike puttene

 • Puttene skal bare brukes i bukta
 • Alle skal bruke redningsvest
 • Legg båten, årer og redningsvester på plass etter bruk

 

Bruk av Bragdøyas robåter

 • Bruk godkjent redningsvest eller flyteplagg
 • Sjekk at båten er i stand, og at tollegang/keiper er i orden
 • Husk øsekar
 • Ta med ekstra åre og dregg på lengre turer
 • Bare én må reise seg av gangen, dersom man skal bytte plass
 • Legg kun ut i farvann og værforhold som du mestrer
 • Lær deg sjøvettreglene

Kontakt Gabriel Solem, tlf. 901 56 745, hvis båten trenger ettersyn.

Adkomst til øya

Rutetider Bragdøyabåten

Rutetider MS Bragdøya

Adkomst med egen båt. Vennligst sett deg inn i retningslinjene for bruk av bryggeanlegget.

X