Dugnad på dagtid

Mye dugnadsarbeid blir utført på formiddager mandag til fredag. Er du interessert i praktisk arbeid med båter, bygninger eller uteområder, er du hjertelig velkommen til å være med. I tillegg har vi hyggelig sosialt samvær. Vi reiser ut med båt fra Lumber 8.45 eller 11.00. Arbeidsoppgaver kan være snekring og maling, vedhogst, rydding og vasking, pussing av båter og annet forefallende. 

Småbåtgruppa har ofte behov for noen som kan være med og holde småbåtbua åpen for skoleklasser og andre grupper på dagtid. Det er selvsagt også mulig å ta turen ut for å drive med egne aktiviteter.

På Bragdøya er det mulig å komme ut på dagtid alle hverdager. Kontaktperson er Frode Granli.

Faste dager:

Onsdag er det arbeid på Naustet på Bredalsholmen. Kontaktperson er Tom Andresen.

 Ta kontakt om du har noen spørsmål eller forslag til gjøremål.

X