Kystled Sør

Kystled er basert på tidligere tiders ferdsel langs kysten med tradisjonelle ro- og seilbåter. Formålet med kystledsatsingen er å gi alle muligheten til å være på sjøen, og til å ferdes der på en fredelig og miljøvennlig måte.

Den nasjonale kystleden

Den nasjonale kystleden er en nasjonal satsing som Friluftsrådenes LandsforbundForbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Norges Padleforbund står bak. Nasjonal Kystledgruppe jobber for å danne et sammenhengende tilbud med kyststier, ro- og padleruter, dagsturhytter og overnattingssteder langs hele kysten. Informasjon om kystledene finner du på www.kystled.no.

Kystled Sør

Bragdøya Kystlag, Midt-Agder Friluftsråd, i samarbeid med Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, sto bak opprettelsen av kystleden på Agder på 90-tallet. I dag arbeider en rekke organisasjoner og private med å utvikle Kystled Sør til et nettverk som dekker kyststrekningen i begge agderfylkene. Gjennom nettverket kan besøkende, med lyst til fredelig og miljøvennlig ferieliv langs kysten, få tilgang til enkle overnattingssteder og til å leie tradisjonelle båter. Også kajakkpadlere, båtturister, syklister og andre veifarende er velkomne til å benytte seg av kystledens tilbud. Husk at det finnes mange flotte steder som kan brukes selv om de ikke er spesielt tilrettelagte! DNT Sør er koordinator og markedsføringsansvarlig i Kystled Sør.

 

Se DNT Sør sin video med presentasjon av destinasjonene her.
Merk: Videoen er fra 2013, slik at noen destinasjoner kan ha falt ut eller kommet til i senere tid.

X