Historie

Kystlagets historie

Kystlaget før og nå.
Bragdøya kystlag ble opprettet i 1986 på initiativ fra Agder Fylkeskystlag og Kystlivsforeningen Pider Ro. En liten gjeng ivrige og litt gale kystboere så muligheter. Utgangspunktet var å få i gang restaurering av de gamle saltebuene på nordsiden av Bragdøya. I begynnelsen berodde det aller meste på dugnadsarbeid. De gamle sjøbuene på øya var svært forfalne, det største arbeidet var å rive ned det som var ubrukelig.

Arbeidsledigheten rundt 1990 ble møtt med statlige tiltak som SKAP (Skap kommunale arbeidsplasser) og KAJA (Kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige). Uten disse programmene hadde ikke kommunen hatt mulighet til å bidra i en slik målestokk som var nødvendig. I 1989 ble det opprettet et arbeidsprosjekt i samarbeid mellom kommunen og Kystlaget. Arbeidsprosjektet tok seg da av  fra da av praktiske oppgaver som riving og gjenoppbygging. Det medførte at kystlaget kunne bruke mer av tiden på medlemsaktiviteter. Arbeidsprosjektet på øya fortsatte fram til våren 2000.

Både anlegget, medlemstallet og aktiviteten har vokst gjennom de mer enn 25 årene laget har eksistert. Det er lagt ut ledninger for telefon og strøm og rør for vann og kloakk. Sanitæranlegget ble ferdigstilt sommeren 1995. Byggevirksomheten fortsetter: Vinteren 2000 ble det laget nytt kjøkken i Saltebua for å oppfylle dagens helseforskrifter. Sommeren 2002 bygget kystlaget en stor ny brygge vest for sjøhusene. I 2008 ble traktorgarasjen ferdigstilt og ny ankomstbrygge til Bragdøyabåten ble laget, samtidig som det ble gjort et stort arbeid for å tilrettelegge "universelt".

Kystlaget driver i dag omfattende virksomhet med formidling av kystkultur, restaurering av gamle båter og fartøyer, kurs og kulturarrangementer, utleie av Saltebua og ikke minst aktiviteter for medlemmene. Temakvelder, kurs og kulturarrangementer er vanligvis åpne for allmennheten. Hver tirsdag kl. 18.00 – 21.30 er det dugnadsarbeid i verksteder, på slipp og på båter, eller ute på øya. Høst og vår gjennomføres større vedlikeholdsarbeider. Stort sett er det noen som arbeider med noe på kystkultursenteret, eller som ligger der med egne båter, eller som drikker kaffe på brygga.

Bygninger

I 1915 reiste Johan Gerrard to store sjøhus på vestsiden av Bragdøya. De gikk under navnet bodene, henholdsvis østre og vestre bod. Her ble det saltet og pakket makrell for eksport. I dag kalles de to gamle bygningene Saltebua (østre) og Verkstedbua (vestre). I tillegg er det oppført fire nye bygninger på senteret: Småbåtbua, Motorbua, garasjen og sanitærbygget.

Inne på øya finner man Gården, med hovedhuset Thaulows hus, som i sin tid var byens første lystgård. Like ved Thaulows hus ligger Gerrards villa, som nå blir brukt til blant annet overnatting.

Det er kystlaget som har ansvar for bygninger og anlegg på Bragdøya, men det er Kristiansand kommune som eier øya.

På Bragdøya finner du følgende bygninger:

 • Saltebua
 • Småbåtbua
 • Motorbua
 • Sanitæranlegget
 • Garasjen
 • Verksted/Slipp/Smie
 • Vinterro leirsted
 • Thaulows hus
 • Gerrards villa
 • Låven
 • Rotkjelleren
 • Naustet

Thaulows hus

Byens første lystgård ble oppført på Bragdøya av by- og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow rundt 1770. Thaulow var morfar til CamillaOscar og Henrik Wergeland og barna tilbragt flere somre på øya med foreldre og besteforeldre.

Eiendommen Bragdøya fra privat sommersted til offentlig friareal

I dag er Bragdøya, sammen med øyene rundt, offentlig friareal. Øyene ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1969 med statlig tilskudd og klausul om at området skulle være rekreasjonsområde for byens befolkning. Området er variert, med småkupert terreng, skog, svaberg og gammelt kulturlandskap. Her er badeplasser både på øst- og vestsiden av øya, gamle turstier og blåmerket løype rundt øya, samt noe eldre hyttebebyggelse. Det er mulig å slå opp telt på øya og legge til med private båter.

X