Kurs

Kystlaget arrangerer en rekke kurs gjennom hele året, med mange ulike tema. Vi har blant annet hatt kurs i reparasjon og vedlikehold av båter, knop og knuter, bygging av lyngørputt, båtførerkurs, veving, ullbearbeiding, knivlaging, lefsebaking, ukulelespilling og mye annet. I tillegg har vi flere kurs for aktive dugnadsarbeidere med tema som sikkerhet, brannvern og ledelse.

De fleste av kursene holdes av kystlagets medlemmer, og kursene gjenspeiler i stor grad medlemmenes kunnskap og interesser. Det er fritt fram å komme med forslag til og ønsker om kurs.

Gjennom Forbundet Kysten er vi medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi mottar støtte til mange av kursene vi arrangerer. Alle nye kurs som skal holdes må derfor meldes inn for godkjenning før oppstart.

 

 

Pågående og planlagte kurs:

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter (vårdugnad)

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter (vårdugnad)
4. mai.
På dagtid kl 10.00-15.00.

Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Olav Rykkelid.

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter
24. og 25. april.
På dagtid kl 09.00 - 14.00.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Tore Berntsen.

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter (medlemskveld)

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter (medlemskveld)
16., 23., og 30. april.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Olav Rykkelid.

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter
17. og 18. april.
På dagtid kl 09.00 - 14.00.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Olav Rykkelid.

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter
10. og 11. april.
På dagtid kl 09.00 - 14.00.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Olav Rykkelid.

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter

Kurs i vedlikehold av større og mindre båter
3. og 4. april.
På dagtid kl 09.00 - 14.00.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Olav Rykkelid.

Kurs i bendsling av årer

Kurs i bendsling av årer
2. og 9. april.

På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Jan C. Rosenlund

Kurs i å lage årer

Kurs i å lage årer
23. og 30. januar. 6.,13., 20. og 27. februar

På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: John A. Andersen.

Ukulelekurs

Velkommen til ukuleleøving!
Følgende datoer, med avgang fra Lumber kl 18:00

  • torsdag 25. januar
  • torsdag 29. februar
  • torsdag 21. mars
  • torsdag 25. april
  • torsdag 30. mai
  • torsdag 20. juni

Kursholder: Helge Nilsen

Gjennomførte kurs i 2024:

Kurs i tauverksarbeid: Fendere

Kurs i tauverksarbeid: Fendere
23. og 30. januar
På medlemskvelden kl 18-21.30
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Jan Næss.

Gjennomførte kurs i 2023:

Seilkurs rosjekter

Seilkurs med mindre båter
Kurs 1: 25. mai. På dagtid kl. 9-14.
Kurs 2:
6. og 13. juni. På medlemskvelden.
Kurs 3: 15. juni. På dagtid kl. 9-15.

Kurs i seiling av rosjekter.

Kursholder: Olav Rykkelid

Seilkurs Lister

Seilkurs med Lister
Kurs 1: 15. og 23. mai. Medlemskvelden.
Kurs 2: 8. juni. På dagtid kl. 9-14.
Kurs 3: 22. juni. På dagtid kl. 9-15.

Kurs i seiling med Lister.

Kursansvarlig: Olav Rykkelid

Seilkurs Dagmar

Seilkurs med Dagmar
Kurs 1: 30. mai og 6. juni. Medlemskvelden.
Kurs 2: 1. juni. På dagtid kl. 9-14.

Kurs i seiling av Dagmar.

Kursansvarlig: Sigbjørn Ubostad

Seilkurs Dagmar

Seilkurs med Dagmar
28.-29. juni.
Overnattingstur!

Kurs i seiling med Dagmar. Overnattingstur. Avgang kl 11, tilbake kl 15 neste dag.

Kursholder: Olav Rykkelid

Knivkurs

Knivkurs
Tirsdager fortløpende
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Fokus på kurset er å finne gode skaftemener, formgiving av knivskaft og overflatebehandling og forme ei slire til et ferdig produkt.

Kursholder: Tom Andresen

Kurs i pynteknoper og fletting av matter

Kurs i pynteknoper og fletting av matter
28. november og 5. desember.

På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Jan Næss og Olav Rykkelid

Kurs i knuter, spleis og taklinger

Kurs i knuter, spleis og taklinger
tirsdag 14. og 21. november
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Jan Næss og Olav Rykkelid

Knivkurs

Knivkurs
tirsdag 31. oktober, 7., 14., og 21. november.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursholder: Tom Andresen

Kurs i reparasjon av trebåter

Kurs i reparasjon av trebåter
tirsdag 10., 17., og 24. oktober.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kursleder: Tore Berntsen. Instruktører Tom Andresen og Jan C. Rosenlund.

Tauverksarbeider

Kurs i tauverksarbeider: Fendere
3., 10., 17. og 24. januar
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å lage fendere med bruk av hampetau.

Kursholder: Jan Næss

Snekkermaskinkurs

Kurs i bruk av snekkermaskiner
14. og 15. januar
Dagtid kl 10-15
Oppmøte på Lumber.

Opplæring i bruk av maskinene i snekkerverkstedet.

Kursholder: Klaus Olesen

Fiskeutstyr

Takkel og sniksnøre
21. og 28. februar.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kurs i å lage fiskeutstyr.

Kursholder: Frode Granli

Puttekurs

Bygging av putter
31. januar, 7., 14., og 23. februar
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å lagge putter.

Kursholder: Håkon Danielsen

Tauverksarbeider

Kurs i tauverksarbeider: Pynteknoper
7. og 14. mars
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å knyte diverse pynteknoper.

Kursholder: Jan Næss

Knivsliping

Sliping av kniver
28. februar og 28. mars.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kurs sliping av kniver

Kursholder: Klaus Olesen

Ullarbeid

Begynnerkurs i ullarbeid
9., 16. og 23. mai.
På medlemskvelden.

Kurs i sortering og vasking av ull, samt veving med ull.

Kursholder: Kari Løvland

Vårpuss småbåter

Vårklargjøring av mindre båter
25. og 26. april.
På dagtid kl 9-14.

Kurs i vårklargjøring av småbåter,

Kursholder: Tore Berntsen

Vårpuss store båter

Vårklargjøring av store båter
Kurs 1: 3. og 4. mai.
Kurs 2: 10. og 11. mai
På dagtid kl 9-14.

Kurs i vårklargjøring av store båter.

Kursholder: Olav Rykkelid

Seilkurs bermudarigg

Seilkurs med bermuda-riggede båter
Kurs 1: 9. og 16. mai. På medlemskvelden.
Kurs 2:
24. mai. På dagtid kl. 9-14.

Kurs i seiling av bermuda-riggede båter.
Vi benytter Gakk og Herman.

Kursansvarlig: Tom Andresen

Vedlikehold småbåter

Vedlikehold av mindre båter
18. og 25. april og 2. mai.
På medlemskvelden.

Kurs i vedlikehold av småbåter.

Kursansvarlig: Tore Berntsen

Vedlikehold store båter

Vedlikehold av store båter
18. og 15. april, 2. og 9. mai.
På medlemskvelden.

Kurs i vedlikehold av store båter.

Kursansvarlig: Karsten Løvdal

D5L-kurs

Fritidsskippersertifikat

Helgene i uke 11, 12 og 13.

Kursholder: Rolf Hundal

Opprettelse av kurs

Alle medlemmer kan komme med forslag til og ønsker om kurs - enten du kunne tenke deg å holde et kurs selv eller du er interessert i å lære mer om et bestemt tema.

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Du finner skjema for registrering av kurs under. Dette skal fylles ut og sendes inn til kontoret i god tid før kurset starter. Når kurset avholdes må man passe på å registrere fremmøtet for hver kursdag. Dette gjøres fortrinnsvis i et eget skjema du får fra kontoret.

Kurskrav:

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
Minst 4 deltakere med 75 % frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

For spørsmål som gjelder kurs kan du ta kontakt med kontoret på e-post eller telefon 414 89 500.

X