Kurs

Kystlaget arrangerer en rekke kurs gjennom hele året, med mange ulike tema. Vi har blant annet hatt kurs i reparasjon og vedlikehold av båter, knop og knuter, bygging av lyngørputt, båtførerkurs, veving, ullbearbeiding, knivlaging, lefsebaking, ukulelespilling og mye annet. I tillegg har vi flere kurs for aktive dugnadsarbeidere med tema som sikkerhet, brannvern og ledelse.

De fleste av kursene holdes av kystlagets medlemmer, og kursene gjenspeiler i stor grad medlemmenes kunnskap og interesser. Det er fritt fram å komme med forslag til og ønsker om kurs.

Gjennom Forbundet Kysten er vi medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi mottar støtte til mange av kursene vi arrangerer. Alle nye kurs som skal holdes må derfor meldes inn for godkjenning før oppstart.

 

 

Pågående og planlagte kurs:

Tauverksarbeider

Kurs i tauverksarbeider: Fendere
3., 10., 17. og 24. januar
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å lage fendere med bruk av hampetau.

Kursholder: Jan Næss

Puttekurs

Bygging av putter
31. januar, 7., 14., og 23. februar
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å lagge putter.

Kursholder: Håkon Danielsen

Tauverksarbeider

Kurs i tauverksarbeider: Pynteknoper
7. og 14. mars
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Lær å knyte diverse pynteknoper.

Kursholder: Jan Næss

Knivsliping

Sliping av kniver
28. februar og 28. mars.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Kurs sliping av kniver

Kursholder: Klaus Olesen

Knivkurs

Knivkurs
tirsdager fortløpende.
På medlemskvelden kl 18-21.30.
Oppmøte på Lumber.

Fokus på kurset er å finne gode skaftemener, formgiving av knivskaft og overflatebehandling og forme ei slire til et ferdig produkt.

Kursholder: Tom Andresen

Ukulelekurs

Velkommen til ukuleleøving!
Følgende datoer, med avgang fra Lumber kl 18:00

  • torsdag 19. januar
  • torsdag 23. februar
  • torsdag 30. mars
  • torsdag 20. april
  • torsdag 25. mai
  • torsdag 22. juni

Kursholder: Normann Liene

Opprettelse av kurs

Alle medlemmer kan komme med forslag til og ønsker om kurs - enten du kunne tenke deg å holde et kurs selv eller du er interessert i å lære mer om et bestemt tema.

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Du finner skjema for registrering av kurs under. Dette skal fylles ut og sendes inn til kontoret i god tid før kurset starter. Når kurset avholdes må man passe på å registrere fremmøtet for hver kursdag. Dette gjøres fortrinnsvis i et eget skjema du får fra kontoret.

Kurskrav:

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
Minst 4 deltakere med 75 % frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

For spørsmål som gjelder kurs kan du ta kontakt med kontoret på e-post eller telefon 414 89 500.

X