HMS

HMS i Bragdøya kystlag

Overordnet mål for HMS-arbeidet i Bragdøya kystlag er:

Bragdøya Kystlag skal ha et godt og inkluderende miljø med fokus på positive opplevelser knyttet til kystkultur og kystfriluftsliv. Ulykker og helseskader skal forebygges med aktiv fokus på sikkerhet og ansvar. Lagets aktiviteter skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø.

HMS-arbeidet er beskrevet i dokumentet: Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Bragdøya kystlag


Rutiner ved uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal HMS meldeskjema fylles ut og sendes til eposten:hms@bragdoya.no 

HMS meldeskjema-word

HMS meldeskjema-PDF

Dette skjemaet kan også brukes for å foreslå forbedringer osv.

Rutiner ved oppstart av arbeid
Før oppstart av større arbeider skal skjemaet for sikker jobbanalyse fylles ut og sendes til eposten: hms@bragdoya.no

Sikker jobbanalyse – word

Sikker jobbanalyse – PDF

 

 

X