Lister

Lister

Ansvaret for bruk, drift og vedlikehold av Listerskøyta ligger hos en egen driftsgruppe. Ansvarlig for gruppen er Karsten Løvdal.

Innredning av akterlugar og motorkasse.

Stell og vedlikehold.
Tirsdagskveldene fra 27.februar.
- Pusse og lakke blokker til løpende rigg.
- Lakke bom og gaffel
- Male spiler til akterlugar.
- Male akterlugaren innvendig
- Lakke og male innvendig i lugaren

Utvendig vedlikehold. Lakke skuteside, dekk og male diverse.

Rigging av seil og tauverk.

Opplæring i bruk og kjøring.
På våren og forsommeren når båten er gjort klar til bruk.
Trening i bruk av maskin og båt i forskjellige forhold.

X