Lister

Lister

Ansvaret for bruk, drift og vedlikehold av Listerskøyta ligger hos en egen driftsgruppe.

Hovedformålet med denne gruppa er å bevare Listerskøyta i god skikk gjennom aktiv bruk, samt å lære medlemmer i kystlaget å seile skøyte.

Vil du være med?
Kontakt ansvarlig for Lister, Karsten Løvdal.

X