Knivloftet

Holder til på småbåtloftet. Har jevnlige kurs.

Kontaktperson: Tom Andresen.

X