Grønningengruppa

Grønningengruppa

Grønningengruppa disponerer og vedlikeholder Grønningen fyr og organiserer vertskapssesongen på fyret. Det organiseres dugnader og medlemsturer til Grønningen flere ganger i året. Gruppa er alltid åpen for flere medlemmer.

Er du interessert i å være med?
Ta kontakt med ansvarlig for Grønningen, Sigbjørn Ubostad.

Les mer om Grønningen fyr her.

Grønningen dugnad

Se video fra dugnad på Grønningen fyr

X