Nesebuen

Nesebuen

Ansvaret for vedlikehold og drift av Nesebuen ligger hos en egen driftsgruppe.

Hovedformålet med gruppa er å arbeide for å ferdigstille båten innen sommeren 2021, slik at den kan benyttes av medlemmer til aktiviteter som blant annet opplæring i sjømannskap, havfiske m.v..
I tillegg kommer det generelle, løpende vedlikeholdet av båten.

Vil du være med?
Kontakt ansvarlig for gruppa, Ole Steffen Gusdal.

X