Nesebuen

Nesebuen

Ansvaret for vedlikehold og drift av Nesebuen ligger hos en egen driftsgruppe.

Kontaktperson og ansvarlig for gruppa er Geir Buås. Har du spørsmål knyttet til båten kan han kontaktes på e-post eller telefon 905 27 065.

X