Fiskegruppa

Fiskegruppa

Fiskegruppas visjon er å arbeide for trivsel, fiskeglede og matauk fra havet for unge og eldre. Både erfarne fiskere og nybegynnere er velkomne.

Mål:
• Fiske av ulike fiskeslag med ulike redskaper
• Lære om fiskeslag, fiskeplasser, fiskeredskaper, regler for når og hvordan man skal bruke ulike fiskeredskap
• Vedlikeholde og lære å bruke aktuelle båter
• Matauk og foredling av fisk
• Tilbud til nye og gamle medlemmer i kystlaget og andre samarbeidspartnere

Vil du være med?
Ta kontakt med leder i fiskegruppa, Ole Steffen Gusdal.

Fiskegruppa
X