Motorbua

Motorbua

Motorbua har to avdelinger - en verkstedsdel og en utstillingsdel.

I utstillingen er det foreløpig bare en motor som sviver - en 13 hk Wickmann. Vi har ca 32 motorer av ymse slag - Marna - Sleipner - FM - Sefle - Sab - Bjørnen - Lister - Real og noen ukjente. Noen kan gjøres i kjørbar stand, og noen skal bare gjøres fine i originale farger. Det som skal plukkes fra hverandre skal gjøres med nennsom hånd, og all aktivitet i utstillingen skal godkjenes på forhånd.

Vi kan også gjerne ha med noen damer som ikke er redd for å bli svart på "lankene" og som kan gi våre klenodier litt kjærlig omtanke - noe de så sårt trenger.

X