Dagmar Los

Dagmar Los

Ansvaret for bruk, drift og vedlikehold av losbåten Dagmar ligger hos en egen driftsgruppe.

Ansvarlig for gruppen er Sigbjørn Ubostad. Har du spørsmål knyttet til båten kan han kontaktes på e-post eller telefon 415 70 970.

X