Stikkord: Visetreff

Ukulele

Visetreffet 2021 avlyses

Visetreffgruppen har i samråd blitt enige om at vi ikke vil forsøke å gjennomføre visetreffet i september 2021.   Det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til koronasituasjonen. Hold dere klare til 2022.

Avlyste arrangementer

Med bakgrunn i koronasituasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse flere av høstens planlagte arrangementer. Følgende arrangementer avlyses: * Vet Seil 29. august* Visetreffet 3.-6. september* Julemarkedet 15. november Årsmøtet 1. september går som planlagt, det samme gjør medlemskveldene. Planlagte kurs utsettes.

X