Avlyste arrangementer

Avlyste arrangementer

Med bakgrunn i koronasituasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse flere av høstens planlagte arrangementer.

Følgende arrangementer avlyses:
* Vet Seil 29. august
* Visetreffet 3.-6. september
* Julemarkedet 15. november

Årsmøtet 1. september går som planlagt, det samme gjør medlemskveldene. Planlagte kurs utsettes.

 

X