Årsmøte 1.sept. NB! påmelding

Årsmøte 1.sept. NB! påmelding

Årsmøte 2020 i Bragdøya kystlag blir avholdt tirsdag 1. september kl. 18.15.
Møtet avholdes i Saltebua på Bragdøya, med god avstand mellom møtedeltagerne.
Båten går fra Lumber kl. 18.00.

På grunn av smittevern kreves påmelding til saltebua@bragdoya.no.
Frist for påmelding er fredag 28. august.

Vedtektene sier følgende om stemmerett ved årsmøte:
– Enkeltmedlem har en stemme
– Familiemedlemskap har en stemme for hvert familiemedlem
– Institusjoner, firmaer eller sammenslutninger har rettighet som enkeltmedlemmer.
Ubetalt kontingent etter endelig utgått betalingsfrist, betraktes som utmelding.

Fullstendig innkalling og årsmøtedokumenter ligger her.

Vel møtt!

 

X