Visetreffet 2021 avlyses

Visetreffet 2021 avlyses

Ukulele

Visetreffgruppen har i samråd blitt enige om at vi ikke vil forsøke å gjennomføre visetreffet i september 2021.   Det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til koronasituasjonen. Hold dere klare til 2022.

 

X