KORONA-LETTELSER

KORONA-LETTELSER

Regjeringen la tirsdag kveld frem nye retningslinjer for korona – med til dels store lettelser (www.regjeringen.no). Antar de fleste er kjent med det. Essensen i dette er:

 • 1 m avstand gjelder fortsatt (skulder-skulder)
 • Munnbind er fortsatt påbudt 
 • Ingen antallsbegrensinger på arrangementer og fritidsaktiviteter
 • Registrering av gjester oppheves
 • Generelt anbefales fortsatt god håndvask og hjemme hvis syk.

Det presiseres fra helsemyndighetenes side at pandemien ikke er over, vi må forvente mange flere smittede fremover og mange flere på sykehus – men helst ikke alle samtidig. Her må hver enkel virksomhet være seg ansvaret bevisst – og sørge for tiltak slik at ikke alle blir syke samtidig.

For vår del på Bragdøya, vil dette bety:

 • Vi kan ha medlemskvelder som normalt hver tirsdag, samling innendørs med kaffe og vafler, men 1m avstand og munnbind når vi vrimler
 • Vi kan åpne kaféen, men 1m avstand mellom gjestene
 • Alle arrangementer (f.eks årsmøte, kurs og aktiviteter) kan gå som normalt, ingen antallsbegrensning, kun krav om 1m avstand eller munnbind
 • Vi kan kjøre fulle båter, men må bruke munnbind 
 • Vi kan droppe registreringsprotokollen
 • Vi opprettholder antibacen

Bjørn Vidar
Styreleder

X