Varsel om årsmøte

Varsel om årsmøte

Årsmøte i Bragdøya kystlag avholdes tirsdag 29. mars 2022 kl. 18.30 i Saltebua på Bragdøya. Båt fra Lumber brygge kl. 18.00.

Frist for innsending av saker til årsmøtet er 1. mars. Disse sendes til saltebua@bragdoya.no

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden 15. mars.

X