HURRA!

HURRA!

Vi er enormt glade for at vi i dag kan melde at nordisk klinkbåttradisjon har blitt innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Dette er en bekreftelse på at det internasjonale samfunnet i klartekst sier at denne kulturarven må bevares for ettertiden. Det betyr også at den løftes inn en større sammenheng og blir en del av menneskehetens immaterielle kulturarv.

Dette er første gang UNESCO mottar en nominasjonssøknad fra et samlet Norden. Alle de nordiske landene har sammen stått bak en felles søknad til UNESCO om å inkludere nordiske klinkbåttradisjoner på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Samtlige nordiske kulturdepartementer underskrev nominasjonen. Det samme har rundt 200 kunnskapsmiljøer som kan bygge eller bruke tradisjonelle klinkbåter, inkludert samiske og kvenske miljøer. Dette er et stort og viktig statusløft for vårt felt. Det er Forbundet KYSTEN som står bak initiativet, og som har ledet den felles nordiske innsatsen som nå tar form av en omfattende UNESCO-nominasjon, ved prosjektleder Tore Friis-Olsen. Andre initiativtakere er nettverket Nordisk kystkultur, båtbyggere, museer, kystlag og andre lokale foreninger.

Om nordiske, klinkbygde båter:

Den klinkbygde båten er en spesiell nordisk båttype, som i rundt to tusen år har hatt stor betydning for nordmenns bruk av havet. Variasjonen er stor, men byggemetoden er tilnærmet den samme i hele Norden. Båtene har gjennom generasjoner bundet de nordiske folkene sammen fra kyst til kyst, brakt Norden ut i verden og verden tilbake til Norden. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne. Denne innskrivingen sikrer synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt. Her kan man lese mer om den klinkbygde båten. Her kan man se en kort film om nordisk klinkbåttradisjon.

Hva er statspartenes forpliktelser?

Det er viktig å nevne at Norge som statspart til UNESCOs vern av den immaterielle kulturarven – Stortinget ratifiserte denne konvensjonen i 2007 – har forpliktelser når det gjelder vern. Blant annet forplikter staten seg til å treffe nødvendige tiltak for å sikre vern av den immaterielle kulturarven som finnes på dens territorium, samt tiltak for å sikre den immaterielle kulturens levedyktighet, herunder det å kartlegge, dokumentere, forske, bevare, verne, fremme, styrke og videreføre, særlig gjennom formell og uformell utdanning, samt gjenopplive de ulike sidene ved denne arven.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål.

X