Smitteverntiltak i Bragdøya kystlag

Som følge av de siste dagers utvikling av coronaviruset, har kommuneoverlegen i Kristiansand anmodet om at alle unødvendige arrangementer og sammenkomster avlyses/utsettes inntil videre. Bragdøya kystlag vil lojalt følge dette opp med følgende tiltak: Planlagt årsmøte 17. mars utsettes inntil videre. Sittende styre fungerer. Filmpremiere-arrangementet 31. mars utsettes inntil videre. Medlemskveldene på tirsdager avlyses inntil…
Read more