Smitteverntiltak i Bragdøya kystlag

Smitteverntiltak i Bragdøya kystlag

Som følge av de siste dagers utvikling av coronaviruset, har kommuneoverlegen i Kristiansand anmodet om at alle unødvendige arrangementer og sammenkomster avlyses/utsettes inntil videre. Bragdøya kystlag vil lojalt følge dette opp med følgende tiltak:

  • Planlagt årsmøte 17. mars utsettes inntil videre. Sittende styre fungerer.
  • Filmpremiere-arrangementet 31. mars utsettes inntil videre.
  • Medlemskveldene på tirsdager avlyses inntil videre.

Vanlige aktiviteter på øya, så som kontor, transport, båtpuss, verksted, etc. kan inntil videre gå som normalt, men vi forutsetter – i tråd med helsemyndighetenes råd – at alle med symptomer eller påvist smitte holder seg hjemme. Ved spørsmål, kontakt oss på epost saltebua@bragdoya.no.

I første omgang gjelder dette ut mars måned. Situasjonen vil da bli vurdert på nytt. Vi kommer tilbake med ny beskjed da.

Bragdøya Kystlag
Bjørn Vidar Hellenes
Styreleder

 

X