Oppdatering: Smitteverntiltak i Bragdøya kystlag

Oppdatering: Smitteverntiltak i Bragdøya kystlag

Myndighetene har nå valgt å videreføre, og til dels skjerpe, de tiltak som er satt i verk for å bremse spredningen av koronaviruset. Det tar Bragdøya kystlag også konsekvensene av. Derfor:

  • Planlagt årsmøte utsettes fortsatt inntil videre. Vårt utgangspunkt er at årsmøtet bør avvikles under trygge forhold slik at folk kan møte personlig (ikke bare digitalt).
  • Medlemskveldene avlyses inntil videre (også fellestransporten).
  • Rutebåten fra Lumber går som normalt, men antall passasjerer begrenses til maks 10. Passasjerene skal holde minst 1 m avstand.
  • Saltebua (med bl.a. kafé, kjøkken, bibliotek) stenges inntil videre. Medbragt mat og drikke må inntas med minst 2 m avstand til andre personer.
  • Aktiviteter innendørs kan gjennomføres forutsatt minst 2 m avstand til andre personer.
  • Håndvask, vask hendene ofte og lenge med såpe og vann.

I første omgang vil dette gjelde ut april måned, da kommer vi tilbake med nye beskjeder.

Ellers oppfordres det til å holde seg oppdatert på gjeldende retningslinjer fra nasjonale myndigheter. Disse finnes blant annet på Folkehelseinstituttets hjemmesider: www.fhi.no

NB! Hvis du blir syk og har mistanke om at det er koronasmitte og har vært på Bragdøya i løpet av de siste 14 dagene, bes du ta kontakt med daglig leder, Pål Karsten Kristensen, på tlf. 41 56 46 71.

Husk! Ta hensyn til hverandre. Hold avstand. Hold sammen. Hold ut!

Vi håper og tror at alle har forståelse for dette og ønsker å bidra til at vi kan gå en trygg og smittefri tid i møte på Bragdøya.

Bragdøya Kystlag
Bjørn Vidar Hellenes
Styreleder

 

X