Vil du være vertskap?

Vi ønsker vertskap på Bragdøya i ukene 25 – 32. Vertskapet må være medlem i Bragdøya kystlag, eller i forbundet Kysten. Vertskapsperioden begynner søndag og varer en uke, hvis ikke annet er avtalt. Det kan være mange mennesker på Bragdøya, og til tider ganske hektisk. Vi anbefaler derfor at det er flere som kan dele…
Read more