Vil du være vertskap?

Vil du være vertskap?

Vi ønsker vertskap på Bragdøya i ukene 25 – 32. Vertskapet må være medlem i Bragdøya kystlag, eller i forbundet Kysten. Vertskapsperioden begynner søndag og varer en uke, hvis ikke annet er avtalt.

Det kan være mange mennesker på Bragdøya, og til tider ganske hektisk. Vi anbefaler derfor at det er flere som kan dele på ansvaret. Dyr er dessverre ikke tillatt.

Vertskapet disponerer en egen leilighet og skal utføre følgende oppgaver:

  • Være tilgjengelig på telefon
  • Ta imot besøkende til øya og informere og rettlede ved behov
  • Sjekke inn og ut overnattingsgjester
  • Hjelpe til i kafeen ved behov og holde den åpen til tider
  • Tilsyn med og renhold av sanitæranlegg
  • Daglig tilsyn med bygninger og fartøy

Er du interessert? Send en mail med ønsket uke til saltebua@bragdoya.no innen 19. april.

 

X