Årsmøte 12. mars

Tirsdag 12.mars kl. 18.15 på Bragdøya. Båt fra LUMBER kl. 18.00. Saksliste: 1. Valg av ordstyrer og referenter 2. Godkjenning av innkalling 3. Årsberetning fra styret og gruppene 4. Regnskap 2018 5. Forslag til arbeidsprogram for 2019 6. Forslag til budsjett 2019 7. Innkomne forslag 8. Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité Saker til…
Read more