Årsmøte 12. mars

Årsmøte 12. mars

Tirsdag 12.mars kl. 18.15 på Bragdøya.

Båt fra LUMBER kl. 18.00.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referenter
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning fra styret og gruppene
4. Regnskap 2018
5. Forslag til arbeidsprogram for 2019
6. Forslag til budsjett 2019
7. Innkomne forslag
8. Valg av leder, styremedlemmer, revisor og valgkomité

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 6. februar.

Forslag på kandidater til styret sendes valgkomiteen:
Sverre Greusson, Klaus Olesen, Bente Karlsen Røstad.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!

Det blir enkel servering.

mvh styret i Bragdøya Kystlag
v/styreleder
Tore Berntsen tore@dueknipen.no 915 52 860

X