Møte om lakseoppdrett 5. april

Møte om lakseoppdrett 5. april

Fiske og transport har tradisjonelt vært de viktigste næringene på havet langs kysten. Nye næringer som oppdrett og reiseliv har de siste årene blitt vel så viktige. Hvordan påvirker dette den tradisjonelle kystkulturen og vår bruk av skjærgården? Dette er et viktig spørsmål i forhold til kystlaget arbeid med å bevaring og bruk av norsk kystkultur. Vi har derfor valgt å stå som medarrangør på dette arrangementet som vil ta opp utfordringene med en mulig etablering av oppdrettsanlegg i kommunen

Politisk debatt i ByhallenInnleder: Simen Sætre, journalist og forfatter av boka «Den nye fisken»Tirsdag 5 april kl 17.30 – 20.30
Byhallen i KristiansandProgram:
17.30 Velkommen og kort presentasjon av MOWI`s prosjektplaner om lakseoppdrett på Sørlandet. v/Peder Johan Pedersen, Naturvernforbundet
17.45 Foredrag v/ Simen Sætre, forfatter av boka «Den nye fisken» forteller om sitt arbeid og research omkring lakseoppdrett.
18.45 Pause
19.00 Politisk debatt
Debatten innledes ved 5 minutters innlegg fra det enkelte parti sitt syn i saken.
Møteleder Tor Punsvik
Påmelding er ikke nødvendig. Om du vil vi skal holde av plass til deg, så kan du sende mail til: leder.kjff@gmail.com
Initiativtakere og medarrangører:
Naturvernforbundet, Kristiansand jeger- og fiskerforening, Norges Jeger- og fiskerforbund Vest-Agder NJFF, Bragdøya Kystlag, Fremtiden i våre hender FiVH, Grønt senter/Klimaalliansen, Sjøørret Sørlandet
De politiske partiene Rødt, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk venstreparti

X