Kåseri på medlemskvelden

Kåseri på medlemskvelden

Medlemsaften 5.april klokka 20:15  i Saltebua: 
Jo van der Eynden og Jan Robert Jore vil kåsere og vise film med tema  «Havet binder – Skagerak (på tvers)». 
Båten går kl. 18:00 fra Lumber. Retur kl. 21:30. 
Velkommen.

X