Vertskap i sommer

Vertskap i sommer

Har du ei uke du kunne tenke deg å tilbringe på Bragdøya i sommer? Vi søker vertskap uke 25-33, og har flere ledige uker. Dersom du ønsker å være vertskap, må du sende en e-post til saltebua@bragdoya.no innen 26.mai. Vertskapet disponerer en egen leilighet og skal utføre følgende oppgaver:
-Være tilgjengelig på telefon
-Ta imot besøkende til øya og informere og rettlede ved behov
-Åpne og stenge bygninger
-Tilsyn med og renhold av sanitæranlegg
-Hjelpe til i kafeen ved behov og holde den åpen til tider
-Sjekke ut og inn overnattingsgjester
-Daglig tilsyn med bygninger og fartøy

X