DELVIS GJENÅPNING

DELVIS GJENÅPNING

Fra 24. april gjelder nye lokale retningslinjer for smittevern i Kristiansand kommune i tillegg til de nasjonale retningslinjene av 16.april. Ut fra disse kan Bragdøya kystlag fortsatt:

  • Gjennomføre fritidsaktiviteter og arrangementer (kurs, dugnader, medlemsmøter, tirsdagskvelder, kulturarrangementer, o.l.) med inntil 10 personer innendørs, og inntil 200 personer utendørs.
  • Ha åpen kafé for servering/salg (antallsbegrensning, registrering).

De lokale retningslinjene for Kristiansand kommune regulerer først og fremst private samlinger – og bruk av munnbind i det offentlige rom. I tillegg til antallsbegrensing hjemme og på hytta, er det forbudt å samles flere enn 5 personer innendørs (20 personer utendørs) til private samlinger andre steder, f.eks. i leide eller lånte lokaler. For Bragdøya kystlag har det den konsekvens at:

  • Vi kan ikke ha private selskaper, samlinger, fester, konferanser, o.l. i våre lokaler/arealer med mer enn 5 personer innendørs og 20 personer utendørs.
  • Det bør brukes munnbind på rutebåten, i kaféen og ellers hvor avstand ikke kan overholdes.

Fortsatt gjelder 1m avstand, håndvask, hjemme hvis syk og begrens sosial kontakt mest mulig.

Stå på! Vi klarer dette ennå en stund!

Mvh
Styreleder
Bjørn Vidar Hellenes

X