Årsmøte i Bragdøya kystlag 2021

Årsmøte i Bragdøya kystlag 2021

Årsmøte i Bragdøya kystlag blir avholdt tirsdag 23. mars 2021 kl. 18.30. Møtet vil bli avholdt i Saltebua på Bragdøya. Hvis smittesituasjonen tilsier gjennomføring i et annet lokale, eller i en annen form, gis det beskjed om dette ved første anledning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 23. februar 2021. Saker sendes til saltebua@bragdoya.no.
Saksutredning med styrets innstilling legges ut på nettsiden senest 9. mars 2021.

Med vennlig hilsen 
Styret

 

X