Nye smittevernrestriksjoner

Nye smittevernrestriksjoner

Nye smittevernrestriksjoner ble fremlagt av regjeringen mandag 18.januar. De gjelder fra onsdag 20. januar og minst 2 uker fremover.

For virksomheten i Bragdøya kystlag betyr det følgende:

  • Krav om avstand (minst 1m, helst 2m) og håndvask opprettholdes i alle sammenhenger.
  • Alle med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme.
  • Sosial kontakt begrenses fortsatt i størst mulig grad.
  • Medlemskvelder og andre kulturarrangementer vil fortsatt være avlyst eller utsatt.
  • Saltebua, kafeen og kjøkken er fortsatt stengt (vanskelig å overholde antall og avstand).
  • Møter/aktivitet/dugnad tillates med inntil 5 personer pr aktivitet – forutsatt avstand.
  • Rutebåten går som normalt, men med redusert kapasitet (max 12 pers).
  • Ansatte jobber normalt, på hjemmekontor for de som har mulighet.

Det nye er at det åpnes for begrenset aktivitet – forutsatt at foreskreven avstand holdes hele tiden. Hvis avstand ikke kan overholdes, gjennomføres ikke aktiviteten. Begrensningen er lavere enn regjeringens rammer, men er satt ut fra størrelsen på våre lokaler. Den som er ansvarlig for aktiviteten, må føre fremmøtebok – eller melde fremmøte til kontoret (saltebua@bragdoya.no).

Vi klarer dette også – og ser fram til lysere tider…

 

X