Parkering på Lumber

Parkering på Lumber

Det er foretatt en regulering av parkeringsplassen på Lumber. Besøkende til Bragdøya og Dvergsøya kan parkere på grusplassen til høyre for bryggene der båtene legger til. Vennligst ikke parker på oppmerkede plasser på asfalten. Parkeringen for besøkende til Bragdøya er godt skiltet.

X