Rorute Bragdøya rundt

Rorute Bragdøya rundt

Bragdøya kystlag ønsker å bidra til å gjøre sjøen lettere tilgjengelig for folk flest. Dette gjøres blant annet gjennom å ha mange robåter liggende klare til utlån i sommerhalvåret.

Vi har nå fått utarbeidet to alternative roruter rundt Bragdøya. Det henger en informasjonstavle med kart og beskrivelse av turforslagene på Småbåtbua, og vi har kart som kan tas med på turen. Her er det informasjon om lengde på turene, mulige raste- og badeplasser, vindutsatte steder osv. Brukeren får med det informasjonsgrunnlag for å velge turer ut fra egne forutsetninger.

Målet med rorutene er å senke terskelen for bruk av robåten, og stimulere til å få folk ut på tur i åpen båt under trygge forhold. Bragdøya kystlag har utarbeidet rorutene i samarbeid med Forbundet KYSTEN. Fylkeskommunen har gitt tilskudd til grafisk design og trykking. Det øvrige arbeidet er utført på dugnad av kystlagsmedlemmer.

Båter kan lånes gratis når kystkultursenteret er åpent, eller ved nærmere avtale.

X