Utsatt! Årsmøte 17. mars

Utsatt! Årsmøte 17. mars

Som følge av de siste dagers utvikling av coronaviruset, er det tatt en avgjørelse om at årsmøtet utsettes inntil videre. Sittende styre fungerer.

Årsmøte 2020 i Bragdøya kystlag blir avholdt tirsdag 17. mars kl. 18.15 på Bragdøya. Båten går fra Lumber kl. 18.00.

Vedtektene sier følgende om stemmerett ved årsmøte:
– Enkeltmedlem har en stemme
– Familiemedlemskap har en stemme for hvert familiemedlem
– Institusjoner, firmaer eller sammenslutninger har rettighet som enkeltmedlemmer.

Ubetalt kontingent etter endelig utgått betalingsfrist, betraktes som utmelding.

Fullstendig innkalling og årsmøtedokument ligger på medlemsidene under: styreinfo/dokumenter/årsmøtedokumenter/2020

X