Årsmøte 17. mars

Årsmøte 17. mars

Dato for årsmøtet er satt til tirsdag 17. mars.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar.

Innkalling og saksliste kommer.

X