Oppstartsmøte i fiskegruppa

Oppstartsmøte i fiskegruppa

Lørdag 11. januar ble det avholdt et oppstartsmøte i den nyetablerte fiskegruppa.
Hele 37 personer møtte opp, til tross for dårlig vær denne dagen.
Erlend Borge fra Kristiansand havfiskeklubb hadde et interessant foredrag om havfiske. Han var innom forskjellige tema som fiskeutstyr, bruk av utstyret, teknikker og hvordan finne fiskeplasser, og avsluttet med å fortelle og vise bilder fra fisketur til Svalbard.
Etter kaffepause ble det lagt fram et forslag til plan for fiskegruppa, og det ble valgt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med denne.

X