Småbåtgruppa

Småbåtgruppa

Har du lyst til å være med på å vedlikeholde småbåtene?

Småbåtene er vanligvis på vannet fra mai til oktober. I den perioden prøver vi å bruke mye av tiden på å ro og seile ute i skjærgården.

Høst og vinter er det vedlikehold og stell av båtene, samt klargjøring på våren før båtene settes ut.

Du har en unik mulighet til å lære mer om vedlikehold samt utføre små og store reparasjoner.

Det er aktivitet i småbåtbua de fleste tirsdagskvelder hele året, og ofte også på dagtid i ukedagene.

X