Båten – Pil

Pil

Risørskøyte på 35 fot med utvendig ror. Bygget i Risør, sannsynligvis på Barmen, i 1922. Den har fungert som reketråler med mesteparten av sitt aktive liv i tjeneste langs Østfolds kystlinje og med base i Utgårdskilen på Hvaler. Opprinnelig har det stått en liten Rapp i den.

Pil har vært i en families eie stort sett hele tiden frem til Bragdøya Kystlag høsten 1990 overtok ansvaret etter at brødrene Arnt og Erling Barm, som siste eiere, gikk av med pensjon og båten skulle kondemneres.

Det ble søkt om bevaring av Pil med begrunnelse at det ville være interessant å supplere båtsamlingen ved kystkultursenteret. Pil er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern og den er også registrert på Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer.

Til tross for mange arbeidstimer, jevnt vedlikehold og mye kjærlighet var Pil i 2004 i så dårlig forfatning at hun ble  lagt i opplag på Bragdøya i påvente av midler til omfattende restaurering av skrog, dekk og overbygg.

Restaureringen startet i oktober 2006. Pil sto da lenge på slippen på Bragdøya, og deretter ble de siste arbeidene gjort utendørs på høsten 2010. Håkon Danielsen har vært ansvarlig for arbeidet.

Lagt inn av Sverre Gregusson 27.05 2017

Pil ble bygd av Søren Olsen Barmen på Hannøya midt i Sørfjorden i Risør i 1922 for Anders Andersen Barm og Arne Barm fra Hvaler. Fartøyet ble brukt til drivgarnfiske etter makrell og reketråling og har hatt mesteparten av sitt  aktive liv langs Østfolds kystlinje med base i Utgårdskilen på Hvaler. I 1954 ble det bygd nytt styrehus.

”Pil” ble opprinnelig utstyrt med en 15Hk Rapp semidiesel. Ny 32 Hk Rapp innsatt i 1956.

1. Generasjon GM Detroit 2takts diesel i 1966 og 2. Generasjon GM Detroit i 1969. ”Pil” har stort sett vært i samme families eie.

I 1990 ble ”Pil” kondemnert som fiskerfartøy etter at de siste eierne, brødrene Arnt og Erling Barm gikk av med pensjon. Båten unngikk destruksjon ved at Vest Agder fylkesmuseum overtok som eier.

Bragdøya Kystlag overtok ansvaret for restaurering og vedlikehold av båten.

Båten representerer første generasjons Risørskøyte med motor.  ”Pil” var særlig interessant , sett i forhold til  ”Nesebuen ”som også Kystlaget har ansvaret for. Sistnevnte representerer  etterkrigsmodellene fra Risør, mens  ”Pil” representerer mellomkrigsmodellene.

Kystlaget har i tillegg til de 2 ovenfornevte fartøyene ansvar for losskøyta Dagmar som ble bygd i 1900, og er representant for førkrigsmodellene bygget i Risør området.

De 3 fartøyene til sammen dekker hovedtrekkene i utviklingen av Risørskøytene bygd på nittenhundre tallet.

”Pil” har siden 2006 gjennomgått en omfattende restaurering på Bragdøya. 80% av spanter  og 90% av hudplanker er skiftet.

Ny akterstevne  og forstevne er skiftet ned til vannlinjen. Det er lagt nytt bjelkelag og nytt dekk. Luker og kastinger er beholdt. Arbeidet er utført av båtbyggert Håkon Danielsen, som er ansatt ved Bragdøya Kystlag, med god hjelp av ansatte og medlemmer av Bragdøya Kystlag.

 

Egennavn: Pil
Båttype Skøyte
Lengde 36,1 fot
Største bredde 13,1 fot
Byggeår 1922
Båtbygger: Søren Olsen
Framdriftsmidler: Motor
Motortype GM 4-71 122hk. 1980
Kommune Risør kommune
Lagstilhørighet: Bragdøya kystlag
Nåværende eier: Vest-Agder museet
X