Båten – Nesebuen

Nesebuen

Nesebuen er en 48 fot risørbygd fiskeskøyte fra 1948. Den ble opprinnelig bygd som “Galant” til Flekkerøya for Peder og Bjarne Pedersen. Siden har den vært som “Vårsol” i Egersund og sist “Nesebuen” for Arnfinn og Øystein Fjeldskår i Lindesnes. Sitt nåværende navn fikk den herfra, ettersom den “budde på Neset”. Fartøyet ble brukt til drivgarnsfiske etter makrell, sildefiske og reketråling.

Da Nesebuen skulle kondemneres i 1989 gikk Vest-Agder fylkeskommune v/ Fylkeskonservatoren inn og fikk berget fartøyet fra opphogging. Båten ble betegnet som verneverdig av riksantikvaren, og det juridiske eierskapet til båten ble overført til Vest-Agder museet. Bragdøya kystlag har en avtale med Vest-Agder museet om disponering av båten. Betingelsen for at båten skulle bevares, var nemlig at en institusjon med museumsstatus måtte eie båten. Kystlaget har foreløpig ingen slik status, og det er derfor Fylkesmuseet som formelt eier båten. Kystlaget har likevel full disposisjonsrett mot at de tar seg av all restaurering.

Nesebuen var i meget dårlig forfatning da kystlaget overtok den. Det ble lagt ned mange hundre arbeidstimer med frivillig dugnadsinnsats før båten ble i brukbar stand. I løpet av perioden kystlaget har disponert båten, har det blitt gjennomført en del store reparasjoner: Vinteren 1992/93 ble rekke og skansekledning skiftet ut ved Korsvik Båtverksted. Vinteren 1994/95 ble båten slippsatt og kjølbolter skiftet, service ble utført på aksling, ror og gear, og undervannsskroget ble ettersett og stoffet. Sommeren 1996 ble Nesebuen sertifisert for persontrafikk, med plass til 30 passasjerer. Den ble benyttet til personfrakt mellom byen og Bragdøya, og til utleieturer i sommersesongen. Passasjersertifikatet ble fornyet i juni 2002 etter en del mindre pålegg fra Skipskontrollen. Senhøstes 2002 ble Nesebuen kjørt til Hirtshals for skifte av bordganger i skroget. Våren etter ble det også utført mye vedlikehold. I 2010 ble det laget en ny nedgangskappe til forpiggen, ut over det normale vedlikeholdet. Høsten 2011 ble Nesebuen tatt ut av drift for å gjennomgå et stort og omfattende restaureringsprosjekt. Styrhus og master ble tatt av båten primært for å skifte dekk, samtidig ble maskinen løftet på land for kontroll og giret sendt til overhaling på autorisert verksted. De fleste dekksbjelkene samt en god del rekkestøtter ble skiftet ut, og det ble lagt nye rekker på båten. Vinteren 2013/14 ble det jobbet med å skifte 75 % av spantetømmeret og eikehuden (skutesiden). Mye av det omfattende restaureringsarbeidet har blitt utført av trebåtbygger Håkon Danielsen og trebåtbyggerlærling Jonathan S. Grimstad, samt en del utføres som dugnadsinnsats av Bragdøya kystlags medlemmer. Det foregår stadig mindre reparasjoner og kontinuerlig vedlikeholdsarbeid på Nesebuen, og det er enda en del arbeid som gjenstår før båten er ferdigstilt.

 

Nesebuen (fiskeskøyte, 1948)
Egennavn Nesebuen
Båttype Skøyte
Lengde 48 fot
Største bredde 5 m (16,4 fot)
Dyptgående 2,7 m
Byggeår 1948
Båtbygger H. Gregersen båtbyggeri på Moen, Risør
Framdriftsmidler Motor
Motortype GM Detroit Diesel 186hk
Lagstilhørighet Bragdøya kystlag
Nåværende eier Vest-Agder museet
Nesebuen
X