Båten – Lister

Lister

S/S Lister er bygd på Lista i 1976/77 av båtbygger Karsten Brekne ved Lista treskipsbyggeri. Den ble sjøsatt 25.mars 1977. Båten ble konstruert etter modell av en dekket listerbåt fra 1865, som ble funnet på Stavanger sjøfartsmuseum. Prosjektet ble realisert gjennom salg av andeler og betydelig tilskudd av offent¬lige midler, blant annet fra Norsk kulturråd. Hele byggeprosessen ble filmet.

Båten er bygd på tradisjonelt vis med trenagler i spant og saum, totalt 2600 stk, og er rigget med gaffelrigg. Det er inngått avtale om at båten skal vedlikeholdes etter antikvariske retningslinjer. Hovedmålet med å bygge S/S Lister var å dokumentere og videreføre tradisjonelle byggemetoder og bruke båten i opplæring av barn og unge i seiling og sjømannskap. I bruken skal det legges vekt på å iva¬reta og videreføre kunnskap og erfaring fra kystkulturen.

S/S Lister har formelt sett vært eid av Foreningen Partsrederiet S/S Lister fram til 2014. I løpet av denne perioden har sjøspei¬derne i Vågsbygd, Søgne kommune, Søgne kystlag og Bragdøya kystlag hatt drifts- og vedlikeholdsansvar for båten. I desember 2014 ble eierskapet for S/S Lister overført til Bragdøya kystlag.

De siste årene har det skjedd store oppgraderinger av båten innvendig, med en del nytt interiør, snekring, maling og lakking. Vinteren 2016/2017 ble den gamle 30 hk Sabb diesel motoren byttet ut med en Yanmar 50 hk.

Båten er flittig i bruk med mange flotte seilturer både vår og høst.

 

S/S Lister (skøyte, 1976/77)
Egennavn Lister
Båttype Listerskøyte
Lengde 35 fot
Største bredde 12 fot
Dyptgående 5 fot
Byggeår 1976/77
Båtbygger Karsten Brekne, Lista treskipsbyggeri, Borhaug
Materialer Furuhud på eikespant
Byggemåte Klinkbygd med trenagler i spant og saum
Framdriftsmidler Seil og motor
Motortype Yanmar 50 hk
Seiltype Gaffelrigg med storseil, fokk, klyver og toppseil
Seilareal Ca 80 kvm
Nåværende eier Bragdøya kystlag
X