MS Bragdøya

MS Bragdøya

Her vil vi legge ut informasjon om planer, fremdrift og ellers det som måtte komme. Henstiller alle til å komme med spørsmål tilknyttet dette ambisiøse prosjektet. Forhåpentligvis vil det dukke opp noe vi ikke har tenkt på i det hele tatt. Velkommen inn i gruppen.

X