Category: Årsmøtedokumenter

2015

Referat styremøte 2015-08-31 Referat fra årsmøte for 2014 Referat fra årsmøte 2013

2016

Referat årsmøtet 2016

2019

Årsmelding 2018 Arbeidsprogram 2019 Styrets innstilling til oppretting av daglig leder Referat fra årsmøtet 2019

2017

Årsmelding 2017 Årsmelding gruppene 2017 Innkalling årsmøte 2017 Referat fra årsmøtet 2017 – signert

2018

Arbeidsprogram 2018 Innkalling årsmøte 2018 Innkomne forslag til årsmøtet i Bragdøya kystlag 2018 Referat fra årsmøte 2018 Årsmelding 2018 Årsmelding gruppene 2018

X