Category: Dokumentarkiv

2024

Dokumenter til årsmøtet 2024: Årsmøteinnkalling Årsmelding 2023 Årsmelding fra gruppene 2023 Arbeidsprogram 2024 Sak 7a – Forslag til vedtektsendring: styreperiode og valg Sak 7b – Medlemspriser for utleie Sak 7c – Forslag til vedtektsendring: ansettelser

X