Kursvirksomhet

Kystlaget arrangerer en rekke kurs gjennom hele året, med mange ulike tema. Vi har blant annet hatt kurs i reparasjon og vedlikehold av båter, knop og knuter, bygging av lyngørputt, båtførerkurs, veving, ullbearbeiding, knivlaging, lefsebaking, ukulelespilling og mye annet. I tillegg har vi flere kurs for aktive dugnadsarbeidere med tema som sikkerhet, brannvern og ledelse.

De fleste av kursene holdes av kystlagets medlemmer, og kursene gjenspeiler i stor grad medlemmenes kunnskap og interesser. Det er fritt fram å komme med forslag til og ønsker om kurs.

Gjennom Forbundet Kysten er vi medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi mottar støtte til de kursene vi arrangerer. Alle nye kurs som skal holdes må derfor meldes inn for godkjenning før oppstart.

 

 

Planlagte kurs:

 

 

Kurset er ferdig

Stell og vedlikehold av robåter 26., og 27. maiDeltagerne skal få opplæring i forskjellige gjøremål i forbindelse med vårklargjøring av kystlagets robåter.

Forbehandling og overflatebehandling av flater over og under vann. Vedlikehold og enkle reparasjoner, samt tetting av robåt.

Utreise med båt kl.8.45 retur kl.14.30. Deltagere tar med egne hansker og arbeidstøy

Ansvarlig for kurset: Tore Berntsen tel. 91552860.

Ukulelekurs

Når: Hver siste torsdag i måneden
Ansvarlig: Normann Liene

Knivkurs

Når: Tidspunkt kommer
Ansvarlig: Tom Andresen

Utsatt!

Seilkurs

Når: 2., og 3.juni Seilkurs småbåter
Utreise med båt kl.8.45 retur kl.14.30.

9., og 10. juni Seilkurs Lister
Utreise med båt kl.8.45 retur kl.15.25

Her vil deltakerne lære: sjøvett, vikepliktsregler, navn og funksjon til stående og løpende rigg, seilteori, justering og trimming av seil, "mann over bord" manøver, manøvrering inn til brygge.

Ansvarlig: Olav Rykkelid
Påmelding: olav.rykkelid@icloud.com

Ta med mat og drikke. Smittehensyn kan begrense antall deltakere.

Opprettelse av kurs

Alle medlemmer kan komme med forslag til og ønsker om kurs - enten du kunne tenke deg å holde et kurs selv eller du er interessert i å lære mer om et bestemt tema.

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Du finner skjema for registrering av kurs under. Dette skal fylles ut og sendes inn til kontoret i god tid før kurset starter. Når kurset avholdes må man passe på å registrere fremmøtet for hver kursdag. Dette gjøres fortrinnsvis i et eget skjema du får fra kontoret.

Kurskrav:

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
Minst 4 deltakere med 75 % frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

For spørsmål som gjelder kurs kan du ta kontakt med kontoret på e-post eller telefon 414 89 500.

X