Kursvirksomhet

Kystlaget arrangerer en rekke kurs gjennom hele året, med mange ulike tema. Vi har blant annet hatt kurs i reparasjon og vedlikehold av båter, knop og knuter, bygging av lyngørputt, båtførerkurs, veving, ullbearbeiding, knivlaging, lefsebaking, ukulelespilling og mye annet. I tillegg har vi flere kurs for aktive dugnadsarbeidere med tema som sikkerhet, brannvern og ledelse.

De fleste av kursene holdes av kystlagets medlemmer, og kursene gjenspeiler i stor grad medlemmenes kunnskap og interesser. Det er fritt fram å komme med forslag til og ønsker om kurs.

Gjennom Forbundet Kysten er vi medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi mottar støtte til de kursene vi arrangerer. Alle nye kurs som skal holdes må derfor meldes inn for godkjenning før oppstart.

 

 

Planlagte kurs:

 

 

UTSATT!

Bygging av parkbenker
Oppstart:
Avgang fra Lumber kl 10:00Retur ca kl 15.
Ta med niste.
Kursholder Klaus Olesen.
Påmelding til saltebua@bragdoya.no

Seilkurs

Seilkurs 21-22.5
Lør-sø kl.10-16
Frammøte Lumber brygge.
Seilteori, båtvett og sjøveisregler.
Praktisk seiling i tradisjonelle ro og seilbåter.
Påmeldingsfrist senest 15.5 til saltebua@bragdoya.no
Kurset er for medlemmer og koster kr. 200,-. Vi ønsker nye medlemmer velkommen til kurset.
Medlemskap i kystlaget koster kr.500. Ungdom under 26 år kr.250.

Ukulelekurs

Velkommen til ukuleleøving!
Følgende datoer, med avgang fra Lumber kl 18:00
- 12. mai
- 16. juni

Ansvarlig: Normann Liene

Seilkurs

Seilkurs 18-19.5.
Frammøte Lumber brygge.
Seilteori, båtvett og sjøveisregler.
Praktisk seiling i tradisjonelle ro og seilbåter.
Utreise med båt kl.8.45 retur kl.14.30. Kursholder Olav Rykkelid.
Påmelding innen 15.5 til saltebua@bragdoya.no

Opprettelse av kurs

Alle medlemmer kan komme med forslag til og ønsker om kurs - enten du kunne tenke deg å holde et kurs selv eller du er interessert i å lære mer om et bestemt tema.

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Du finner skjema for registrering av kurs under. Dette skal fylles ut og sendes inn til kontoret i god tid før kurset starter. Når kurset avholdes må man passe på å registrere fremmøtet for hver kursdag. Dette gjøres fortrinnsvis i et eget skjema du får fra kontoret.

Kurskrav:

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 4 timer.
Minst 4 deltakere med 75 % frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

For spørsmål som gjelder kurs kan du ta kontakt med kontoret på e-post eller telefon 414 89 500.

X