Kursvirksomhet 1

Kystlaget arrangerer en rekke kurs gjennom hele året, med mange ulike tema. Vi har blant annet hatt kurs i reparasjon og vedlikehold av båter, båtførerkurs, knop og knuter, bygging av lyngørputt, veving, ullbearbeiding, knivlaging, lefsebaking, ukulelespilling og mye annet. I tillegg har vi flere kurs for aktive dugnadsarbeidere med tema som sikkerhet, brannvern og ledelse.

De fleste av kursene holdes av kystlagets medlemmer, og kursene gjenspeiler i stor grad medlemmenes kunnskap og interesser. Det er fritt fram å komme med forslag til og ønsker om kurs.

Gjennom Forbundet Kysten er vi medlem av Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og vi mottar støtte til de kursene vi arrangerer. Alle nye kurs som skal holdes må derfor meldes inn for godkjenning før oppstart.

Kursene er støttet av Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Snekkermaskinkurs

Dato kommer
Ansvarlig: Klaus Olesen

Vev for viderekommende

Tidspunkt kommer
Ansvarlig: Annemor Sundbø

Ukulele for viderekommende

Hver siste torsdag i måneden
Ansvarlig: Normann Liene

Gjennomførte kurs i 2018:

Dittybag - 2.- 9.- 16.- 23.januar

Brikkeveving - 16.- 23.- 30.januar og 6.februar

Hardangerlefser - 13. 20. februar og 13. mars

Knivkurs for nybegynnere

Knivkurs for viderekommende

Skinnfellsøm for nybegynnere

Skinnfellsøm for viderekommende

Vinterklargjøring av store båter

 

Studieforbundet

Opprettelse av kurs

Alle medlemmer kan komme med forslag til og ønsker om kurs - enten du kunne tenke deg å holde et kurs selv eller du er interessert i å lære mer om et bestemt tema.

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Her finner du skjema for opprettelse av kurs. Dette skal sendes inn til saltebua@bragdoya.no i god tid før kurset starter. Når kurset avholdes må man passe på å registrere fremmøtet for hver kursdag.

Kurskrav:

For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 8 timer.
Minst 3 deltakere med 75 % frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

For spørsmål som gjelder kurs kan du ta kontakt med kontormedarbeider Maiken på e-post eller telefon 38 08 55 66.

X