Bærekraftstien

Riktig svar på spørsmålene:

Post 1:
Svar: Brugden

Post 2.
Svar:Jern og kobber

Post 3
Svar: Kina

Post 4
Svar: 1913

Post 5
Svar: 1.01

Post 6
Svar: 2021

Post 7
Svar: WHO

Post 8
Svar: Ca. 750 millioner

X