Referat fra årsmøte 2022

Referat fra årsmøte 2022

Nå er referatet fra årsmøtet tilgjengelig på nettsiden. Du finner det her

Her finner du også de andre dokumentene fra årsmøtet.

Jeg vil også minne om at alle nyhetsbrev, styrereferat og årsmøtedokumenter ligger tilgjengelig her

X